Wetteksten sneller, eenvoudiger en grondiger doorzoeken?

Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen is omvangrijk en ingewikkeld. Dat maakt het een uitdaging om de juiste informatie te vinden. Daarom biedt Werken aan ons Pensioen, in samenwerking met AethiQs een slimme zoekmachine aan. Met MAAT, ontwikkeld door AethiQs, kan sneller en eenvoudiger naar informatie in wetgeving worden gezocht.

Wetteksten kennen veel onderlinge verbanden en verwijzingen, die belangrijk zijn om de wetgeving goed te kunnen interpreteren en uitvoeren. Daarbij moet er vaak veel geschakeld worden tussen verschillende onderdelen in verschillende documenten.

Daarnaast gebeurt het zoeken in de wetgeving nu meestal met Ctrl+F in ieder document apart. Dit levert vaak veel (niet relevante) resultaten op en kost ook veel tijd. Ook moet je heel precies formuleren wat je zoekt en worden resultaten met een vergelijkbare strekking van zoektermen niet getoond.

Slimmer zoeken met MAAT

Om dit zoekproces te vergemakkelijken, biedt Werken aan ons Pensioen in samenwerking met AethiQs een slimme zoekmachine aan. Deze zoekmachine is gebaseerd op MAAT, een initiatief van AethiQs. 

De slimme zoekmachine maakt het zoekproces sneller en eenvoudiger. Zo biedt het de mogelijkheid om in meerdere documenten tegelijkertijd te zoeken. Dus in de wettekst, de Memorie van toelichting én de lagere regelgeving. Er hoeft dus niet meer apart gezocht te worden in elk document.

Ook relevante zoektermen worden getoond

Ook zorgt MAAT ervoor dat informatie beter vindbaar is door ook relevante zoekresultaten te tonen die niet exact voldoen aan de gekozen zoektermen. Daarbij worden de meest relevante zoekresultaten gelijk bovenaan getoond. 

Tot slot wordt bij elk zoekresultaat ook de koppeling met de bijbehorende bron wettekst en/of toelichting uit de Memorie van toelichting getoond. Met één druk op de knop wordt het document vervolgens geopend op exact de pagina waar de tekst is gevonden. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat eenvoudiger en sneller gezocht kan worden naar informatie over een onderwerp.