Webinar ‘Aan de slag met het pensioenakkoord’

Hoe ziet een goede projectstructuur eruit? Welke uitgangspunten kun je kiezen in het arbeidsvoorwaardenoverleg? En met welke aandachtspunten moet je rekening houden vanuit een risicoperspectief?

Belangrijke vragen met het oog op de nieuwe pensioenregelingen. Tijdens het webinar ‘Aan de slag met het pensioenakkoord’, werden deze vragen vanuit de praktijk toegelicht door drie werkgevers. 

Op 15 februari organiseerden VNO-NCW en MKB-Nederland dit webinar over het nieuwe pensioenakkoord. Specifiek voor werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds. 

Terugkijken

De webinar kun je hier terugkijken.