Uitvoeringsorganisaties beginnen samen verkenning

Voor de pensioensector gaat er veel veranderen. Een goede voorbereiding is daarom essentieel. PGGM, TKP Pensioen, MN en APG zijn een gezamenlijke verkenning begonnen. Ervaringen delen, leren van elkaar en samen streven naar een uniforme aanpak van de pensioentransitie is het doel.

Joke Westenbrink, COO van TKP Pensioen, en Joost Petit, programmamanager Invaren van APG, spreken in een interview over de noodzaak van zorgvuldig en tijdig handelen en het grote belang van datakwaliteit en uitlegbaarheid.

‘Wij willen dit heel goed doen’

Een van de werkgroepen binnen dit overleg is de Expertgroep Invaren. Trekker hiervan is Joost Petit, die zich binnen APG als strategisch programmamanager ook bezighoudt met het dossier Invaren. Hoe ziet hij de samenwerking met de drie andere uitvoerders? ‘Natuurlijk zijn we soms concurrenten van elkaar, maar meestentijds zijn we toch vooral collega’s die in hetzelfde schuitje zitten. Ik vind het heel verstandig dat we zaken, waaronder het proces van invaren, op en met elkaar afstemmen. Dat helpt om te zorgen voor een feilloos werkende pensioenvoorziening, die nou eenmaal cruciaal is voor onze hele maatschappij.’ 

‘Ik vind het heel verstandig dat we zaken, zoals het invaren, op en met elkaar afstemmen’

‘Wij willen dit heel goed doen. Dat mogen fondsen, deelnemers, werkgevers en andere belanghebbenden in de maatschappij van ons verwachten. Het stelsel is altijd gebaseerd geweest op solidariteit, en daar komt voor de deelnemers meer individuele keuzeruimte bij. Daar zit natuurlijk ook spanning tussen. Dat willen we heel transparant maken, zonder dat het complex wordt.’ 

Omvangrijke en belangrijke transitie

Joke Westenbrink werkte eerder bij Menzis aan de stelselwijziging richting de basisverzekering en bij Enexis aan de ontvlechting met Essent, mogelijk gemaakt door de liberalisering van de energiemarkt. ‘Dat waren grote, complexe transities, met veel klantcontacten. Maar qua complexiteit waren die nog niets vergeleken met deze overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. Want nu gaat er voor de spelers in de pensioensector wel héél veel veranderen.’ 

Daarom juicht ze het toe dat er niet één Big Bang komt waarin alle fondsen tegelijk over moeten stappen, maar dat de transitieperiode loopt van grofweg 2024 tot 2027. Logisch, want TKP Pensioen bedient rond de twintig pensioenfondsen, uiteenlopend van bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen, tot een PPI, een pensioenverzekeraar en een algemeen pensioenfonds. Samen goed voor 3,7 miljoen deelnemers. 

In gesprek met klanten

‘We zijn met al onze klanten in gesprek over de overgang naar het nieuwe stelsel, zodat we goed in kunnen spelen op hun wensen qua inhoud en timing.’ Hoeveel voorbereidingstijd heb je als uitvoerder nodig? ‘Per fonds zo’n anderhalf jaar, denken we bij TKP. Want ga maar na: van het bedenken van een nieuwe regeling tot de uiteindelijke communicatie naar deelnemers en werkgevers, dat is een traject met veel processtappen.’