Nieuwe Commissie Parameters om actueel advies gevraagd

Op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van de leden van de Commissie Parameters. De commissie is gevraagd een nieuw advies uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023.   

In het vernieuwde pensioenstelsel en de komende transitieperiode krijgen wettelijke parameters een uitgebreidere rol. Parameters zijn niet nieuw: pensioenuitvoerders moeten ze nu ook al toepassen bij een aantal berekeningen. Zoals voor de pensioenuitkeringen die worden gedeeld in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Samenstelling commissie

De laatst keer dat er advies werd uitgebracht over deze parameters, was in 2019. Omdat toen het huidige pensioenakkoord nog niet was gesloten, is nu opnieuw een Commissie Parameters samengesteld. De commissie is gevraagd een nieuw, actueel advies uit te brengen.

De nieuwe commissie bestaat uit:

Prof. mr. dr. Femke de Vries (voorzitter)
Dr. Rob Aalbers
Prof. dr. Casper van Ewijk
Prof. dr. Marieke Knoef
Prof. dr. Fieke van der Lecq
Prof. dr. Antoon Pelsser
Prof. dr. Michel Vellekoop
Prof. dr. Bas Werker

Een aantal leden had ook al zitting in de commissie van 2019.

Advies rond de zomer verwacht

De commissie is gevraagd om dat nieuwe advies uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. Naar verwachting volgt het advies rond de zomer van dit jaar. Het is dan nog op tijd voor de verwachte inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet.