Wet toekomst pensioenen voor advies naar de Raad van State

De ministerraad heeft er op 26 november mee ingestemd om het conceptwetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van de regering en het parlement.

Dat het conceptwetsvoorstel voor advies naar de Raad van State is gestuurd, is een bijzondere mijlpaal. De invoering van het vernieuwde pensioenstelsel komt daarmee weer een stapje dichterbij. En daarmee ook de voorbereiding op deze forse operatie. Staatssecretaris Wiersma roept in onderstaande video de pensioensector op om voorbereidingen te treffen.

Vandaag zetten we een belangrijke stap

naar een vernieuwd pensioenstelsel.

Het wetsvoorstel daarover gaat vandaag naar de Raad van State.

Dat is het belangrijkste adviesorgaan van de regering en het parlement.

En de invoering van het nieuwe stelsel komt daarmee steeds dichterbij.

En dus begint ook de voorbereiding.

Want een nieuw pensioenstelsel,

dat is een forse operatie.

En dat moet zorgvuldig gebeuren met oog voor de belangen van jong en oud.

Mensen moeten er op kunnen vertrouwen

dat het pensioen

waar je samen met je werkgever, jarenlang voor hebt gewerkt en gespaard,

dat dat goed is geregeld.

En daar draagt het nieuwe pensioenstelsel aan bij.

Na het advies van de Raad van State, passen we het wetsvoorstel aan

en gaat het naar de Tweede Kamer.

En naar verwachting zal de wetgeving per 1 januari 2023 dan in werking treden.

En dat lijkt misschien nog ver weg

maar mijn oproep aan de pensioensector is:

kijk nu al welke voorbereidingen

je al kan treffen.

Want zo zorgen we er samen voor, dat het Nederlandse pensioenstelsel

één van de beste ter wereld blijft.

Nu, en in de toekomst. 

Vervolgtraject

De verwachting is dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het streven van het kabinet is om de Wet toekomst pensioenen uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Meer weten over de vervolgprocedure? Bekijk onze tijdslijn over het wetstraject.