Tijdslijn wetgevingstraject en implementatiefase

Nederland vernieuwt het pensioenstelsel. Het wetgevingsproces voor de Wet toekomst Pensioenen loopt nog. De aangepaste regels voor het vernieuwde pensioenstelsel gaan, als de Tweede en Eerste Kamer hiermee akkoord gaan, waarschijnlijk in vanaf 1 juli 2023.

Tijdslijn wetgevingstraject

Hieronder zie je in grote lijnen het verloop van het omvangrijke wetgevingsproces. Vanaf de fase hoe je als burger, bedrijf en maatschappelijke organisatie zelf mee kunt werken tot en met de overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Tijdslijn voor het wetgevingstraject

Ben je op zoek naar de actuele documenten rondom de wetsbehandeling? Bekijk de website van de Eerste Kamer.

Tijdslijn implementatiefase

Hieronder zie je in grote lijnen het verloop na het wetgevingsproces. In deze fase is een belangrijke rol weggelegd voor de sociale partners, de pensioenuitvoerders en verzekeraars.

Tijdslijn implementatiefase