Tijdlijn wetgevingstraject en implementatiefase

Nederland vernieuwt het pensioenstelsel. Het wetgevingsproces voor de Wet toekomst pensioenen loopt nog. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. De aangepaste regels voor het vernieuwde pensioenstelsel gaan in als ook de Eerste Kamer hiermee instemt. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2023.

Tijdlijn wetgevingstraject

Hieronder staat in grote lijnen het verloop van het omvangrijke wetgevingsproces weergegeven: vanaf de start van het wetgevingsproces tot en met de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Tijdlijn voor het wetgevingstraject

Tijdlijn implementatiefase

Hieronder zie je in hoofdlijnen het verloop na het wetgevingsproces. In deze fase is een belangrijke rol weggelegd voor de sociale partners, ondernemersraden, de pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars. Het is dan namelijk zaak dat het nieuwe pensioenstelsel - zoals dat met wetgeving is geïntroduceerd - ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. De periode tot 1 januari 2027 noemen we de transitieperiode. Daarna moet iedere pensioenregeling zijn aangepast.

Het transitieproces is niet in alle situaties gelijk. De stappen die gezet worden bij een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds zijn namelijk anders dan bij een pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI). 

Bij pensioenfondsen vindt eerst het arbeidsvoorwaardelijke overleg plaats. De pensioenregeling die daaruit voortkomt, wordt vervolgens ondergebracht bij een pensioenfonds in het kader van de opdrachtaanvaarding. Daarna wordt de pensioenregeling geïmplementeerd. 

Bij verzekeraars is de volgorde anders. Daar wordt eerst een pensioenproduct ontwikkeld, inclusief een implementatie- en communicatieplan. Dit pensioenproduct wordt vervolgens aangeboden en vormt het startpunt voor het arbeidsvoorwaardelijk overleg.

Hieronder staat zowel de tijdlijn implementatiefase voor pensioenfondsen, als de tijdlijn implementatiefase voor verzekeraars en PPI’s.

Tijdlijn implementatiefase pensioenfondsen

Voor Wtp-informatie en (te verwachten) publicaties van beide toezichthouders verwijzen we naar de websites van DNB en AFM.

Tijdlijn implementatiefase verzekeraars en premiepensioeninstellingen

Voor Wtp-informatie en (te verwachten) publicaties van beide toezichthouders verwijzen we naar de websites van DNB en AFM