Andere belangrijke afspraken uit het pensioenakkoord

In het pensioenakkoord zijn naast afspraken over ouderdomspensioen meer afspraken gemaakt over pensioen en de AOW. Hieronder een aantal van deze afspraken op een rij.

Een eenvoudiger nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner of kind(eren) financieel te helpen. De afgelopen jaren is er veel veranderd in het nabestaandenpensioen. Daardoor is het ingewikkeld geworden. Er komen regels voor nabestaandenpensioenen, zodat het eenvoudiger wordt. 

Zo komt er in de toekomst maar 1 type partnerpensioen op basis van een risicoverzekering. In lijn met het ouderdomspensioen worden voor het nabestaandenpensioen in het arbeidsvoorwaardelijke proces afspraken gemaakt. De te nemen stappen en keuzes voor het nabestaandenpensioen worden ook onderdeel van de handleidingen vanuit de Stichting van de Arbeid.

Duurzame inzetbaarheid & eerder uittreden

In het pensioenakkoord zijn maatregelen opgenomen die toezien op ondersteuning bij eerder uittreden. En door te investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen zoveel mogelijk mensen gezond hun pensioen halen. 

Sectoren kunnen per 1 februari gebruikmaken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Kijk op deze website voor meer informatie over deze regeling.

Eerder stoppen bij zwaar werk

Oudere werknemers kunnen makkelijker eerder stoppen met werken. In het pensioenakkoord is afgesproken dat er tot en met 2025 geen belasting wordt geheven over Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) voor mensen die maximaal 3 jaar voor hun AOW eerder stoppen met werken. 

Vakbonden en werkgeversorganisaties bepalen samen welke werknemers in aanmerking komen voor een RVU. Ook kunnen werkgevers en werknemers hier onderling afspraken over maken. De overheid bepaalt niet wat zwaar werk is. Zwaar werk is voor iedereen anders.

Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan het geval was. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. De Eerste kamer heeft op 1 december 2020 de wet over de nieuwe AOW-leeftijd goedgekeurd.

Extra keuzerecht bij pensioen

Vanaf 1 juli 2023 mogen deelnemers eenmalig op pensioendatum maximaal 10% van het ouderdomspensioen opnemen. Lees onder welke voorwaarden dit mogelijk is.