OR - Verzekeraar/PPI - Defined Benefits

Ons pensioenstelsel gaat veranderen. Het vernieuwde pensioenstelsel wordt persoonlijker, flexibeler en toekomstbestendiger, waardoor het beter aansluit bij de wensen van nu. Daarom worden de komende jaren alle pensioenregelingen aangepast. 
 
We willen partijen ondersteunen bij de vertaling van de wetgeving naar de praktijk. Om je op weg te helpen hebben we diverse relevante onderwerpen in onderlinge samenhang zo begrijpelijk mogelijk uitgewerkt. De teksten worden regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Proces en kennisvergaring

Samen ben je verantwoordelijk

Ga nu al in gesprek met werkgevers. Je bepaalt immers samen hoe het pensioen eruitziet onder het nieuwe stelsel.

Kennis opdoen en delen is belangrijk

Kennis is de basis van een goede besluitvorming. Ontdek hoe verschillende onderwerpen met elkaar samenhangen.

Bereid je voor op de keuzes

Bepaal het beginpunt, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het gewenste einddoel.