Werknemersorganisatie, ondernemingspensioenfonds Defined Benefit

Ons pensioenstelsel gaat veranderen. Het vernieuwde pensioenstelsel wordt persoonlijker, flexibeler en toekomstbestendiger, waardoor het beter aansluit bij de wensen van nu. Daarom worden de komende jaren alle pensioenregelingen aangepast. 
 
We willen partijen ondersteunen bij de vertaling van de wetgeving naar de praktijk. Om je op weg te helpen hebben we diverse relevante onderwerpen in onderlinge samenhang zo begrijpelijk mogelijk uitgewerkt. De teksten worden regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Maak een plan

Met een projectplan weet je precies wat er wanneer gebeurt en wie wat moet doen. Dat maakt deze grote verandering veel overzichtelijker.

Samen ben je verantwoordelijk

Breng in kaart wie wanneer welke rol/verantwoordelijkheid heeft en werk vanaf de start samen.

Kennis opdoen en delen is belangrijk

Kennis is de basis van een goede besluitvorming. Ontdek hoe verschillende onderwerpen met elkaar samenhangen.

Bereid je voor op keuzes die je gaat maken

Bepaal het beginpunt, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het gewenste einddoel.

Bepaal de risicohouding

Hoe bepaal je de risicohouding en wat is de rol van het risicopreferentieonderzoek?

Plan je communicatie

Communicatie en draagvlak zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Communiceer vanaf de start over proces en inhoud.

Contractkeuze

Ontdek welke keuzes er zijn bij het kiezen van een contract en wat de verschillen zijn tussen de mogelijke contracten.

Invaren

De transitie kent verschillende aspecten. Lees hoe onderwerpen als invaren, compensatie en transitie-FTK in onderlinge samenhang inzichtelijk zijn gemaakt mede aan de hand van (stroom)schema’s.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner en/of kind(eren) financieel te helpen. Het is daarom een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling. Lees wat er wijzigt en wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn voor het nabestaandenpensioen.