Stappenplan verzekeraars, PPI en adviseurs Defined Benefit

Ons pensioenstelsel gaat veranderen. Het vernieuwde pensioenstelsel wordt persoonlijker, flexibeler en toekomstbestendiger, waardoor het beter aansluit bij de wensen van nu. Daarom worden de komende jaren alle pensioenregelingen aangepast. 
 
We willen partijen ondersteunen bij de vertaling van de wetgeving naar de praktijk. Om je op weg te helpen hebben we diverse relevante onderwerpen in onderlinge samenhang zo begrijpelijk mogelijk uitgewerkt. De teksten worden regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Maak een plan

Een projectplan en projectstructuur zijn handige hulpmiddelen bij het overzichtelijk maken van de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Samen ben je verantwoordelijk

Breng in kaart wie wanneer welke rol/verantwoordelijkheid heeft en werk vanaf de start samen.

Kennis opdoen en delen is belangrijk

Kennis is de basis van een goede besluitvorming. Ontdek hoe verschillende onderwerpen met elkaar samenhangen.

Bereid je voor op de keuzes

Bepaal het beginpunt, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het gewenste einddoel. 

Gebruik maken van het overgangsrecht?

Verdiep je in de voor- en nadelen van de eerbiedigende werking.

De informatie in deze stappen is algemeen van aard en mogelijk niet volledig. Lees hier meer.