Van beschikbare premiestaffel naar vlakke premie

In geval van een premieregeling wordt over het algemeen een progressieve premie (staffel) gehanteerd. Dit betekent dat de premie stijgt met de leeftijd.

In het vernieuwde pensioenstelsel zal ook de huidige beschikbare premieregelingen overgaan op een vlakke (leeftijdsonafhankelijke) premie. 

Voor een jongere deelnemer wordt dan een hogere premie ingelegd ten opzichte van de huidige premiesystematiek met een met de leeftijd oplopende staffel en voor een oudere deelnemer zal juist een lagere premie worden ingelegd. 

Als er vóór 1 juli 2023 sprake is van een premieovereenkomst met een progressieve beschikbare premie, is er de mogelijkheid gebruik te maken van het overgangsrecht/ de eerbiedigende werking: voor de deelnemers in dienst op het moment van overstap naar de nieuwe pensioenregeling mag de progressieve beschikbare premie in stand blijven. Nieuwe deelnemers gaan pensioen opbouwen in een pensioenregeling met een vlakke premie (gelijk premiepercentage). Sociale partners/werkgever kunnen ook de keuze maken om voor alle deelnemers over te gaan naar een pensioenregeling met vlakke premie.

In onderstaande afbeelding zijn de effecten van de overstap van een progressieve premie naar een vlakke premie zichtbaar. Het overstappen op een vlakke premie heeft gevolgen voor de deelnemers.

De wijziging van de opbouwsystematiek leidt tot een transitie- en compensatievraagstuk. Hoe de groep die in het huidige systeem minder dan gemiddelde premie inleg heeft gekregen, maar in het tweede deel van hun loopbaan niet meer dan gemiddelde inleg zullen krijgen, te compenseren. Zie hiervoor het onderdeel compensatie.