4. Compensatie

Sociale partners pensioenfondsen staan voor de uitdaging de transitie naar het vernieuwde pensioenstel op evenwichtige wijze te realiseren.  In het pensioenakkoord is afgesproken dat een evenwichtige overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel vergt dat eventueel nadeel voor betreffende deelnemers adequaat en kostenneutraal wordt gecompenseerd.

Het onderwerp compensatie is uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen: