2. De solidaire premieregeling

In het vernieuwde pensioenstelsel kan worden gekozen uit twee soorten premieregelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De solidaire premieregeling is ontwikkeld om een persoonlijker pensioen met behoud van solidaire elementen mogelijk te maken. Er is één collectief beleggingsbeleid voor alle pensioenfondsdeelnemers en het rendement en de financiële risico’s worden toebedeeld aan leeftijdsgroepen op basis van vooraf vastgestelde regels.  De premie wordt samen met de premie van de andere pensioenfondsdeelnemers collectief beheerd en belegd waarbij het risico wordt afgebouwd als de pensioendatum dichterbij komt.

Relevante links