5. De keuzes binnen contracten

De sociale partners zijn verantwoordelijk voor de keuze solidaire of de flexibele premieovereenkomst. Zij beantwoorden de vraag hoe de nieuwe pensioenregeling er uit zou moeten zien (contractkeuze). Bij de invulling van de regeling speelt de pensioenuitvoerder een belangrijke rol. De pensioenuitvoerder wil een pensioenregeling uitvoeren die voldoet aan de wensen en uitgangspunten van partijen. Dat raakt de vraag: welk fondsbeleid past bij de gewenste situatie (vormgeving contract bij een gekozen contractvorm)? Daarin zijn (met input van sociale partners) verschillende keuzes te maken.

De verschillende aspecten die de vormgeving van een pensioencontract bepalen zijn te onderscheiden, maar hangen uiteraard (ook) onderling met elkaar samen. Sociale partners en fondsbesturen doen er goed aan om bij de contractkeuze – als het gaat om de vormgeving van een specifiek contract - zowel het onderscheid op onderdelen ten aanzien van de vormgeving van het contract te kunnen maken (waar praten we over?) als de samenhang goed in beeld te krijgen/hebben (wat willen we?). Hieronder worden de keuzes die binnen de solidaire- of flexibele premieovereenkomst en de daarbij in ogenschouw te nemen overwegingen nader toegelicht. Daarbij gaat het om de keuzes binnen het beleggingsbeleid, het risicodelingsbeleid en de vormgeving van de uitkeringsfase.

Verder lezen: