1. Algemeen: er valt wat te kiezen

De pensioenwet kent nu drie soorten pensioenovereenkomsten: de uitkerings-, kapitaal- en premieovereenkomst. Het vernieuwde pensioenstelsel kent alleen premieregelingen. Bij de premieregelingen in het vernieuwde pensioenstelsel staat de premie centraal en is de premie (op termijn) voor alle leeftijden gelijk. Er is dus geen uitkeringsafspraak/pensioentoezegging meer, maar een premietoezegging waarbij een pensioenfondsdeelnemer voortaan pensioen opbouwt in een ‘persoonlijk pensioenvermogen’. Uiteraard kan er bij het bepalen van de premiehoogte wel worden afgesproken welke pensioendoelstelling wordt nagestreefd.

In het vernieuwde pensioenstelsel zijn er twee soorten premieregelingen ontwikkeld:

  1. De solidaire premieregeling
  2. De flexibele premieregeling

De flexibele en solidaire premieregelingen kennen veel overeenkomsten. Deelnemers bouwen een persoonlijk pensioenvermogen op, waarbij het pensioenvermogen door de pensioenuitvoerder wordt belegd. Jaarlijks ontvangt de deelnemer een overzicht hoe hoog zijn/haar pensioen naar verwachting zal zijn in drie verschillende scenario’s. 

De flexibele en solidaire premieregelingen verschillen in de wijze waarop financiële mee- en tegenvallers over (actieve, gewezen en toekomstige) deelnemers en pensioengerechtigden worden verdeeld of waarop bepaalde risico’s verzekerd zijn. Ook de mate van keuzevrijheid en flexibiliteit verschilt. 

De contractkeuze (alsook de keuze om gebruik te maken van eerbiedigende werking bij een huidige beschikbare premieregeling) is aan sociale partners (werkgevers- en werknemers(vertegenwoordiging). In het besluitvormingsproces kan het verstandig zijn om input op te vragen bij het pensioenfonds (en de pensioenuitvoeringsorganisatie). 

Let op: De (omvang van de) verschillen tussen de solidaire en flexibele premieregeling zijn sterk afhankelijk van de keuzes die binnen deze contracten worden gemaakt. Ook kan wat een nadeel is voor de ene situatie, een voordeel zijn voor de andere situatie. Iedere situatie is uniek. Bespreek de te maken keuzes en bepaal op basis van de kenmerken van uw regeling, sector, deelnemerspopulatie etc. wat voor u de beste contractkeuze is.

Let op: Het maken van de contractkeuze geldt ook in geval gebruik wordt gemaakt van de eerbiedigende werking als de huidige regeling een beschikbare premieregeling is. De eerbiedigende werking geldt niet voor nieuwe /toekomstige deelnemers/werknemers.

Relevante links: