Risicohouding voor werkgevers en werknemers

De risicohouding speelt een cruciale rol in het vernieuwde pensioenstelsel. Via de risicohouding wordt de stem van de pensioenfondsdeelnemer vertaald naar het beleggingsbeleid én de eventuele toedeelregels. De risicohouding is aan de hand van de volgende onderwerpen uitgewerkt:

  1. Risicohouding algemeen
  2. Ophalen (pensioen)doelstelling bij sociale partners
  3. Risicopreferentieonderzoek
  4. Vaststellen risicohouding
  5. Vertaling risicohouding naar beleggingsbeleid of toedeelregels
  6. Jaarlijkse toetsing