Interview NN en Fysiopensioen

Nederland vernieuwt het pensioenstelsel.

Waarom doen we dit en hoe kun jij je hier goed op voorbereiden?

Ik denk dat het nieuwe pensioenakkoord, en alles wat we daar omheen doen

eigenlijk alleen maar in het belang is van de deelnemers.

Het is van ongelofelijk belang dat mensen in Nederland –

want een deelnemer is natuurlijk een werknemer, maar dat kan ook iemand zijn

die niet meer werkt.

Het is ontzettend belangrijk om goed uit te leggen waarom we dit doen, wat we doen

en dat dit ook echt is voor hen.

En dat is dus een enorme verplichting die op ons rust als branche.

En dat gaat alleen maar werken als we dat echt met elkaar doen.

En goed het met elkaar daar over hebben, samenwerken

duidelijk maken wanneer we het niet met elkaar eens zijn.

Het is echt van groot belang om het met elkaar te doen.

De gezamenlijke opdracht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid

om deze transitie tot een goed eind te brengen.

Het goed uitlegbaar te maken, waarom we dingen doen

en dat transparant durven doen ook.

Daarin gaan we de deelnemer uiteindelijk centraal stellen

met deze pensioenwijziging.

Ik ben bestuurder van een beroepspensioenfonds.

De facto was het bij beroepspensioenfondsen al zo

dat het risico bij de deelnemer lag.

We hebben daar dus ook al ervaring mee,

om mensen daar goed in mee te nemen.

Wat denk ik wel gaat veranderen is dat de uitkering volatiler gaat worden.

En dat we een risicohouding moeten gaan uitvragen aan die mensen.

En dat vraagt echt om, beter dan nu nog, deelnemers mee te nemen

in de consequenties die een bepaalde keuze gaat hebben.

En met name in de lange horizon en de consequenties van bepaalde keuzes.

Voor een verzekeraar, zoals Nationale-Nederlanden,

en voor de PPI’s, wij werken natuurlijk al met premieregelingen.

Wij hebben jarenlange ervaring

met die premieregelingen.

We hebben duizenden van dat soort regelingen in de boeken.  

Dus we hebben daar ontzettend veel ervaring mee.

En we zien dat het ontzettend belangrijk is dat je deelnemers vertelt –

inzicht geeft, zoals we dat noemen – maar ook handelingsperspectief geeft

en daarmee eigenlijk probeert te bereiken dat ze ook daadwerkelijk iets kunnen doen.   

Dat klinkt heel simpel, maar dat is het natuurlijk niet.

Dus ik denk dat met de ervaring die wij hebben, we ook heel goed kunnen laten zien – ook

weer aan pensioenfondsen – wat we van elkaar kunnen leren.

Hoe werkt dat? Hoe kun je dat samen doen? Tegelijkertijd heb je het ook over keuzebegeleiding, en daar is veel in te doen.

Ook daar gaat het er over dat je zorgt dat het niet te complex wordt.

Dat je zorgt dat het simpel is, dat je uitlegt aan klanten wat het betekent

maar ook dat je ze wijst op de risico’s, en dat je zorgt dat ze snappen wat er gebeurt.

Kijk, pensioen is ontzettend belangrijk in de samenleving,

want het is niet alleen een financieel belang

maar er zit natuurlijk ook gewoon een maatschappelijk belang in.

Wij willen graag dat iedereen in Nederland, ook vanaf een bepaalde leeftijd,

gewoon zijn of haar leven kan voorzetten.

Wij hebben heel veel ervaring met die premieregelingen

maar de pensioenfondsen hebben weer heel veel ervaring om met

hele grote deelnemersaantallen de communiceren.

Als je dat naast elkaar legt, als je het daar met elkaar over hebt,

dan denk ik dat wij met elkaar – want het is echt een gezamenlijk belang –

dat we heel veel kunnen doen.

Maar we kunnen daar denk ik echt nog wel een paar stappen in maken

en ik ben ook heel erg bereid daar ook veel aan te doen.

Vanuit het gezamenlijke belang ben ik het hier uiteraard ook direct mee eens.

Er zijn verschillen.

Maar de vraag is op het moment dat je die deelnemer weer centraal stelt

of die verschillen wel zichtbaar zijn voor de deelnemer.

En daar moeten we denk ik ook vanuit het gezamenlijke belang

veel meer mee samen optrekken, van elkaar leren

maar ook als sector breed laten zien dat we deze transitie goed kunnen managen.

En dat we zo meteen ook als die premies, of die regelingen steeds meer op elkaar gaan lijken,

op het moment dat we keuzes gaan maken voor het nieuwe pensioencontract

aan de achterkant ook moeten gaan zorgen dat het op een goede manier wordt ingericht.

En dat is een heel complex verhaal waar we de deelnemer vooral niet mee moeten vermoeien.

Maar daarin kunnen we wel van elkaar leren

Wan we moeten wel allemaal – omdat het steeds meer op elkaar gaat lijken –

met z’n allen dezelfde stappen aan de achterkant inrichten. 

En ik denk dat we daar nog veel meer die verbinding

op kunnen zoeken in wat we van elkaar kunnen leren.

Ja, ik denk ook dat je heel veel met elkaar kunt doen.

De uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord

gaat ervoor zorgen dat er heel veel vragen gaan komen. 

Intern, in grote organisaties als de onze,

maar ook binnen de pensioenfondsenwereld

moet heel veel gebeuren om systemen aan te passen, nieuwe dingen te doen.

En dat betekent dus dat achter de schermen heel hard wordt gewerkt

om dat voor elkaar te krijgen.

Daar wil je deelnemers eigenlijk niet mee vermoeien.

Maar wat je wilt dat datgene wat je maakt zo slim is gemaakt dat deelnemers,

maar ook werkgevers en adviseurs die in dat hele spel natuurlijk een belangrijke rol spelen,

dat die de mogelijkheid hebben om daar over mee te praten.

Dus dan gaat het over co-creatie. Wij maken zaken in co-creatie met die verschillende partijen

zodat we echt van elkaar begrijpen wat we aan het doen zijn.

Dat betekent ook dat de tooling die je ontwikkelt

want je kunt heel veel oplossen en doen met tooling.

Waar ook in de pensioenfondsenwereld heel veel in gebeurt

en aan onze kant in de verzekeringswereld heel veel in gebeurt.

Daar kun je natuurlijk ook weer van elkaar leren.

Vijf jaar lijkt nog heel ver weg maar het is echt heel dichtbij als je gaat kijken

wat er allemaal moet gebeuren in die tussenliggende periode.

Dus de allerbelangrijkste oproep is: ga nu beginnen als je nog niet begonnen bent.

Daarmee hoef je niet te wachten totdat de wetgeving compleet is.

Je moet juist zorgen dat je het niet te complex maakt

door meteen diep in de materie te duiken.

Je moet beginnen met de eenvoudige stappen.

En wat mij betreft zijn dat er om te beginnen twee.

Een: heel goed met de belangrijke stakeholders je uitgangspunten gaan bepalen.

Waar moeten we nu echt fundamenteel aan voldoen? Nu al, maar ook naar de toekomst toe.      

En als je dat met je belangrijkste stakeholders doet

moet je ook aan stakeholdersmanagement gaan doen.

Dus je moet de belangrijkste stakeholders nu bij elkaar vergaren

en als dat lastig is, want in sommige gevallen ligt dat wat gevoelig soms,

ga alsjeblieft aan de gang met een onafhankelijk iemand die je daarbij kan begeleiden.

Want dat zorgt voor een neutraal speelveld, en daarmee kun je snel stappen zetten.

Wacht niet. Het is nog niet allemaal helemaal duidelijk,

maar pensioen is een ongelooflijk belangrijke arbeidsvoorwaarde voor iedereen in Nederland

en dus ook binnen de werkgeverspakketten.

Dus ga vooral aan de slag om te kijken wat het betekent in jouw totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Samen met je adviseur.

Gebruik daarvoor de tooling die daar al voor beschikbaar is van diverse verzekeraars

waarin je heel goed kunt bepalen, wat betekent het als je straks naar een vlakke staffel gaat.

Dan weet je wat het gaat betekenen, en dan wordt vanzelf wel duidelijk hoe en wat.  

En dan zijn er allerlei mogelijkheden de komende vijf jaar om daarin te veranderen.

Vijf jaar is zo voorbij weten we tegenwoordig.