Interview FNV en VNO-NCW MKB-Nederland

Nederland vernieuwt het pensioenstelsel.

Waarom doen we dit en hoe kun jij je hier goed op voorbereiden?

Na een jarenlange discussie hebben we met het pensioenakkoord

werkgevers, werknemers en het kabinet

echt afspraken gemaakt om het pensioenstelsel te versterken.

De sterke punten houden we intact

en tegelijkertijd passen we het ook aan aan deze tijd.

Ja, en daarbij willen we wel de collectieve elementen behouden.

Het pensioenstelsel is nu een afspraak tussen werkgevers en werknemers

en we maken daarin gebruik van zoveel mogelijk collectieve elementen

en dat maakt het stelsel gewoon een stuk sterker, beter en goedkoper voor de mensen.

De wetgeving is nog niet door de kamer heen

ondanks dat kun je je nu al wel voorbereiden op wat komen gaat.

Dat betekent niet dat je nu al definitieve keuzes kan maken.

Maar je kan wel al bijvoorbeeld een projectplan gaan maken

om daarin te beschrijven wie welke verantwoordelijkheden heeft

wanneer welke keuzes beoogt zijn om te maken en wie je daar allemaal bij gaat betrekken.

En als tweede kan je je nu al gaan verdiepen in de kennis.

Wat staat er nou precies in de conceptwet, wat betekenen die pensioencontracten?

Welke keuzes moet je eigenlijk gaan maken?

Dat zijn stappen die nu al kunnen.

En waar je eigenlijk mee moet beginnen is

wat betekent pensioen voor ons, wat vinden wij belangrijk bij pensioen?

Dus dat zijn eigenlijk toch wel de simpele vragen. Ga terug naar je visie op pensioen.

En van daaruit kun je ook al die discussies starten

en het helpt je ook enorm als je weet wat je ankerpunt is

in het beantwoorden van vragen in de toekomst.

Dat je weer weet ‘Oh ja, wat was de missie?

En wat zou dan het logische antwoord zijn op deze vragen?’.

Als je als werkgever een regeling hebt bij een pensioenfonds

dan moet je echt voor 2025 al je besluiten hebben genomen.  

Als je bij een verzekeraar of PPI zit heb je misschien wat meer tijd.

Maar ook dan moet je wel alvast kijken ‘Wat komt er op ons af?’

want als werkgever moet je wel keuzes gaan maken op een gegeven moment.

Maar omdat het gaat over ingrijpende wijzigingen van arbeidsvoorwaarden

die je ook moet afstemmen met allerlei verschillende partijen

is ons advies echt wel om tijdig te beginnen.

Cao-partijen zijn natuurlijk heel erg gewend om

de hele tijd bezig te zijn met het aanpassen van arbeidsvoorwaarden.

En als je dan specifiek op pensioenterrein kijkt

naar de afschaffing van de VUT in het verleden, dan was dat ook wel een grote operatie.

De overgang van eindloon naar middenloon idem dito.

En in de afgelopen jaren zijn er ook al veel pensioenregelingen van karakter gewijzigd.

Is er een aftopping geweest

allemaal steeds situaties waar sociale partners door wettelijke wijzigingen vaak ook

aan de slag moesten gaan met het aanpassen van hun pensioenregeling.

Dus in die zin is het ook niet nieuw.

Ja, het is gewoon een arbeidsvoorwaarde. Dat hoort bij sociale partners.

Maar nu is het verschil dat ook de opgebouwde rechten meegaan

dus dan komt ook het pensioenfonds in beeld.    

Dat maakt het wel anders.

En nu helemaal, want ook zo’n pensioenfonds heeft z’n structuren

waar bijvoorbeeld een verantwoordingsorgaan bij zit.

Of een Raad van Toezicht.

En die hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid.  

Dus die moeten ook allemaal een plek krijgen.

In het cao-traject hebben we ook nog hoorrecht voor gepensioneerdenverenigingen.

Die moeten allemaal een plek krijgen en daar wat van kunnen vinden

en allemaal de tijd krijgen om er wat van te kunnen vinden.

Daarvoor is het wel belangrijk dat je nu al die contacten legt.

Want je kunt het wel voor je uitschuiven en pas doen als je echt een besluit moet nemen

maar het is veel beter om van tevoren gewoon duidelijke afspraken te maken

wie gaat waar over.

Dat je elkaar al kent, en dat je dezelfde missie hebt en dezelfde visie hebt op pensioen.

Het is belangrijk om dat van tevoren al goed af te kaderen of te bespreken.

En dat helpt enorm om aan het einde, of in het proces

waar echte besluiten worden genomen, dat je dan veel sneller kunt besluiten.