Verbeterde premieregeling

Verbeterde premieregeling

De verbeterde premieregeling is een premieregeling waarbij de deelnemer de keuze krijgt om het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum voor een vast pensioen of een variabel pensioen aan te wenden. De verbeterde premieregeling is een verbetering van de beschikbare premieregeling. Deze verbetering is in 2016 wettelijk doorgevoerd met de Wet verbeterde premieregeling (Wvp). Vanaf invoering van de Wet toekomst pensioenen heet dit de flexibele premieregeling.

De premie die elke maand wordt ingelegd in de verbeterde premieregeling kan nu nog afhankelijk zijn van de leeftijd van de deelnemer (via de leeftijdsafhankelijke staffel). Hoe ouder iemand is, hoe meer premie er kan worden ingelegd. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de premie leeftijdsonafhankelijk wordt. Voor iedereen, ongeacht de leeftijd, geldt dan een eenzelfde maximaal percentage van zijn pensioengevend salaris als de in te leggen premie.