Slapers

Slapers

Een slaper is een deelnemer die niet langer pensioen opbouwt bij een bepaalde pensioenuitvoerder (vaak door uitdiensttreding bij een werkgever) en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Slapers hoeven dus geen premie meer te betalen. De pensioenaanspraken ‘slapen’ als het ware bij de oud-werkgever, daarom worden deze ex-werknemers ook wel slapers genoemd.