Flexibele premieregeling

Flexibele premieregeling

De flexibele premieregeling (eerder ook verbeterde premieregeling genoemd) is een premieregeling waarbij een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd. De premie wordt belegd via life-cycles op deelnemersniveau. De deelnemer krijgt de keuze om het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum voor een vast pensioen of een variabel pensioen aan te wenden. 

De premie die elke maand wordt ingelegd in de huidige premieregelingen kan nu nog afhankelijk zijn van de leeftijd van de deelnemer (via de leeftijdsafhankelijke staffel). Hoe ouder iemand is, hoe meer premie er kan worden ingelegd. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de premie leeftijdsonafhankelijk wordt. Voor iedereen, ongeacht de leeftijd, geldt dan een eenzelfde maximaal percentage van zijn pensioengevend salaris als de in te leggen premie. (tenzij de werkgever voor de bestaande groep werknemers gebruik maakt van de eerbiedigende werking)