Geactualiseerde informatie over de risicohouding op Werken aan ons Pensioen

De risicohouding speelt een cruciale rol in het vernieuwde pensioenstelsel. Via de risicohouding wordt de stem van de pensioenfondsdeelnemer vertaald naar het beleggingsbeleid en de eventuele toedeelregels.

In het Ontwerpbesluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn de kaders voor het vaststellen van de risicohouding en het periodiek toetsen daarvan verder uitgewerkt.

De eerder op het informatieplatform geplaatste informatie over de risicohouding is geactualiseerd en vanaf vandaag beschikbaar.