Werken aan ons Pensioen: nu ook informatie over het nieuwe nabestaandenpensioen

Met de komst van het vernieuwde pensioenstelsel verandert ook het nabestaandenpensioen. Er komen eenvoudigere regels voor het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd. Ook het wezenpensioen wijzigt. Wat er verandert en wat hiervan de gevolgen zijn, is uitgewerkt op het informatieplatform. Bekijk de nieuwe informatie hier.

Een nabestaandenpensioen is niet verplicht, maar wel een gebruikelijk onderdeel van een pensioenregeling. Als het nabestaandenpensioen onderdeel is van de pensioenregeling, zijn de regels vaak ingewikkeld. Deelnemers weten niet altijd wat het betekent voor hun nabestaandenpensioen als zij een nieuwe baan krijgen of gaan scheiden.

Belangrijk onderdeel pensioenregeling

Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner en/of kind(eren) financieel te helpen. Het is daarom een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling.

De nieuwe informatie is bedoeld voor werknemers- en werkgevers(organisaties) die hun regeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds, én voor de pensioenfondsen zelf. De uitwerking voor verzekerde regelingen volgt dit najaar.

Bekijk de nieuwe informatie hier.