Een evenwichtige transitie: invaren, premie, indexatie en compensatie

De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een flinke onderneming. Nieuwe informatie over onder meer invaren, premie, indexatie en compensatie biedt hierbij hulp. Bekijk de nieuwe informatie hier. 

Met de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel wordt de overstap naar een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie bedoeld, inclusief alle afspraken over invaren, indexatie en compensatie.

Ruimte voor indexatie

In de transitieperiode kunnen pensioenfondsen gebruik maken van speciale rekenregels (een aangepast financieel toetsingskader) als zij willen invaren. Ook kunnen zij door een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) sneller indexeren, bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%.

Evenwichtige overstap

De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel moet op een evenwichtige manier plaatsvinden, voor alle leeftijdsgroepen. Om daarbij te helpen, zijn de relevante teksten uit de wetsvoorstellen overzichtelijk samengebracht, ondersteund met afbeeldingen en infographics. Zo kunnen de sociale partners, samen met de pensioenfondsen, gerichte keuzes maken voor hun transitie.

Deze informatie is bedoeld voor werknemers- en werkgevers(organisaties) die hun regeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds, én voor de pensioenfondsen zelf.

  • Bekijk de nieuwe informatie hier.